Akredytacje

Media oraz osoby prywatne zainteresowane uzyskaniem akredytacji fotoreporterskiej prosimy zapoznanie się z regulaminem i wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej. Ostateczny termin zgłoszeń upływa 14.05.2018 r. o godz. 24:00.

W razie pytań, prosimy kontaktować się z Działem Promocji Komitetu IGRY 2018 na adres e-mail: promocja.igry2018@gmail.com

Uwaga!

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wystąpienia z prośbą o przesłanie portfolio podmiotu ubiegającego się o akredytację.

Regulamin-akredytacyjny

Załącznik-nr-1.-Regulamin-akredytacyjny-IGRY-2018